Language

Uy tín Đức Mỹ

Niền tin khách hàng

Uy tín Đức Mỹ

Niền tin khách hàng

Uy tín Đức Mỹ

Niền tin khách hàng

Uy tín Đức Mỹ

Niền tin khách hàng

Uy tín Đức Mỹ

Niền tin khách hàng

  • Phone (84-8) 3780 1329 - 3780 1293
  • Fax: (84-8) 3780 1329 - 3780 1342
  • congtybaobiducmy@gmail.com
  • ducmyxuong2@gmail.com
  • Hỗ trợ trực tuyến

   Nhà máy bao bì số 1

   Anh Hoàng - 0903 572 137
   Chị Thanh - 01697 655 559
  • Nhà máy bao bì số 2

   Anh Tâm – 0918 265 135
   Anh Tuấn - 0903 921 758
   Anh Kha - 0909 244 566
   Anh Vinh – 0988 037 373
Lượt truy cập:
526603

Copyright © 2015 Đức Mỹ

Website: www.baobiducmy.com

Thiết kế web bởi Hoàng Vi